Personal Photo

Prof. Jingxia (Josie) Shi

Professor of Law

Current Position

Professor
School of Law
Renmin University of China (RUC)
59 Zhongguancum Dajie
Haidian District
100872 Beijing
China

Email: shijingxia@ruc.edu.cn

Class: XXXI (2020)Circuit: International